Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Đăng ngày:  11/09/2020

Ngày 07/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kế quả phát hành số 72/2020/CV-AGI-IR ngày 04/09/2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã chứng khoán: AGG – niêm yết tại Sở GDCK tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 7.492.517 cổ phiếu.

UBCKNN