Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP DRH Holdings
Đăng ngày:  14/02/2020

Ngày 6/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 068/2020/DRH/BC ngày 05/02/2020 của CTCP DRH Holdings (mã chứng khoán DRH, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 41/2019/DRH/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN