Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Đức Toan
Đăng ngày:  13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Đức Toan (địa chỉ: 37 đường 34A, An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (ông Đỗ Đức Toan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (mã chứng khoán: TSG) đã đăng ký giao dịch mua 40.000 cổ phiếu TSG từ ngày 15/7/2019 đến ngày 13/8/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), tuy nhiên, đến ngày 19/8/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Đỗ Đức Toan).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN