Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động của CTCP Đầu tư Thế giới di động
Đăng ngày:  10/01/2020

Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo báo cáo số 05/2020/MWG ngày 7/1/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới di động (Mã CK: MWG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN