Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Đăng ngày:  29/11/2019

Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 373/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (địa chỉ: 1104 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký (Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, mã chứng khoán VPB, đăng ký bán 80.000 cổ phiếu VPB từ ngày 16/10/2018 đến ngày 16/11/2018 (và theo công bố thông tin của SGDCK Tp.HCM, bà Nhàn được giao dịch từ ngày 22/10/2018 đến ngày 20/11/2018). Tuy nhiên, bà Nhàn đã bán 45.000 cổ phiếu VPB vào ngày 22/11/2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2019.

UBCKNN