Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings
Đăng ngày:  12/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 672/2019/PH-CV ngày 5/11/2019 của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Mã CK: PHC – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN