Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo danh sách, thời gian, địa điểm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 2 năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh
Đăng ngày:  31/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách ca thi sát hạch hành nghề kinh doanh chứng khoán đợt 2 năm 2019 tại Tp.Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

I. Thời gian thi:

1. Ngày 6/11/2019

- Ca 1: Từ 8h30' đến 11h30'

- Ca 2: Từ 13h đến 15h

- Ca 3: Từ 15h15' đến 17h15'

2. Ngày 7/11/2019

- Ca 1: Từ 8h30' đến 11h30'

- Ca 2: Từ 13h đến 15h

- Ca 3: Từ 15h15' đến 17h15'

3. Ngày 8/11/2019

- Ca 1: Từ 8h00 đến 10h00

- Ca 2: Từ 10h15’ đến 12h15’

- Ca 3: Từ 12h30’ đến 14h30’

- Ca 4: Từ 14h45’ đến 16h45’

II. Địa điểm thi: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính.

Đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, bút viết, máy tính bỏ túi.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện.

UBCKNN