Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần VTTH
Đăng ngày:  10/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần VTTH kể từ ngày 15/7/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần VTTH

Địa chỉ: Khu phố 8, phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 398 3458   Fax: 0251. 398 8345

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600736943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký lần đầu ngày 15/7/2005.

UBCKNN