Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 13337/2020/LienVietPostBank của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
27/10/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo phát hành cổ phiếu số 64/CV-SHA/2020 ngày 02/10/2020 của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán: SHA – niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
27/10/2020
Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 534/2020/PĐ-TC ngày 19/10/2020 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM)
20/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 04/2020/BC-SLD ngày 15/10/2020 của CTCP Địa ốc Sacom
20/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 01/2020/BC-FIR ngày 1/8/2020 của CTCP Địa ốc First Real
20/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP