Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
06/07/2020
Ngày 26/6/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động theo Báo cáo giao dịch số 236/2020/CV ngày 25/6/2020 của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons.
03/07/2020
Ngày 29/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 164/2020/BC-CTI ngày 24/06/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
29/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 9/6/2020.
23/06/2020
Ngày 15/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 05/2020/BC ngày 20/05/2020 của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã CK: KSB – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
23/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 04/2020/BC-IR.FECON ngày 08/06/2020 của CTCP FECON
19/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo báo cáo số 160/GELEX-TCKT ngày 26/5/2020 của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam
04/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 0691/PLX-HĐQT ngày 29/5/2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Mã CK: PLX, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
03/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo kết quả giao dịch số 45a/2020/GTN/CV-CBTT ngày 11/5/2020 của CTCP GTNFOODS (mã chứng khoán GTN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
03/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 325/SAFI-2020 ngày 20/5/2020 của CTCP Đại lý Vận tải Safi
28/05/2020
Ngày 20/5/2020, Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 47/BC-HĐQT ngày 18/5/2020 của CTCP Phú Tài (Mã CK: PTB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).