Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 80/2020/MWG ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 09/BC/HĐQT/2020 ngày 19/10/2020 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
22/10/2020
Ngày 16/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 15010/20/BC/YEG ngày 15/10/2020 của CTCP Tập đoàn Yeah 1
20/10/2020
Ngày 15/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 42/TW3-BCKQ ngày 12/10/2020 của CTCP Dược Trung ương 3 (Mã CK: TW3 tại Upcom)
16/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch số 195/HAPCO ngày 29/9/2020 của CTCP In Sách Giáo khoa Tp. Hà Nội
15/10/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 125/CV-PTIC ngày 30/09/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (Mã chứng khoán: PTC – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)
15/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo báo cáo kết quả giao dịch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu số 94/2020/CV-C21 ngày 06/10/2020 của CTCP Thế kỷ 21
01/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo kết quả giao dịch số 130CBTt-GIL ngày 21/09/2020 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
29/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
24/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 1409D/20/YEG/BC ngày 14/9/2020 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)