Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
11/12/2019
Ngày 5/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 350/2019/CV-LDG ngày 3/12/2019 của CTCP Đầu tư LDG
03/12/2019
Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 424/BC-NVC ngày 29/10/2019 và Báo cáo chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 456/BC-NVC ngày 25/11/2019 của CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco
03/12/2019
Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 03/BC-HĐQT.19 ngày 28/11/2019 của CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido
02/12/2019
Ngày 20/11/2019, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1342/2019/CV-HDBank ngày 28/10/2019 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
02/12/2019
Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP
29/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ ngày 19/11/2019 của Công ty cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT ngày 28/10/2019 và các quy định của pháp luật.
29/11/2019
Ngày 11/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo báo cáo số 183/20219/CV-HĐQT ngày 11/11/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
29/11/2019
Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 079.19/PAN-CV ngày 26/11/2019 của CTCP Tập đoàn PAN
28/11/2019
Ngày 19/11/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 07/BC-HCNS ngày 05/11/2019 của Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 30/09/2019 của Công ty và các quy định của pháp luật.
26/11/2019
Ngày 20/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động làm cổ phiếu quỹ theo chương trình bán ưu đãi khi cổ phần hóa của CTCP Dược Trung Ương 3 theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 22/DTW3 ngày 19/11/2019.