Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
19/01/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 15/VP-CV-HĐQT ngày 11/01/2021 của CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO
15/01/2021
Ngày 13/01/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo Báo cáo số 04/2021/MWG ngày 12/01/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di động
12/01/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo báo cáo kết quả phát hành số 04/2021/GELEX/TGĐ-CV ngày 05/01/2021 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
12/01/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 592/BC-NVC ngày 25/12/2020 của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương Navetco
12/01/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 266/CĐL.2020 ngày 30/12/2020 của CTCP Cơ điện lạnh
04/01/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 120/2020 CV/VCS-QHCĐ ngày 28/12/2020 của CTCP VICOSTONE
30/12/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo nội dung Báo cáo giao dịch số 623/2020/BC-CTY ngày 14/12/2020 của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
30/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo báo cáo số 86/2020/MWG ngày 01/12/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã CK: MWG – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
29/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 01/NDW ngày 17/12/2020 của CTCP Cấp nước Nam Định
29/12/2020
Ngày 09/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ của GTN theo báo cáo số 66A/2020/GTN/CV-CBTT ngày 26/11/2020 của CTCP GTNFoods (mã CK: GTN, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).