Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
19/07/2019
Ngày 12/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 75532.19 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.
18/07/2019
Ngày 16/7/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 44/HM ngày 11/7/2019 của Công ty cổ phần Hải Minh.
12/07/2019
Ngày 5/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 0096/2019/CV-TGĐ-ĐT ngày 4/7/2019 của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương.
12/07/2019
Ngày 10/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 07-2019/VJC-FIN ngày 09/7/2019 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
12/07/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 246/IMEX ngày 18/6/2019 của CTCP Dược phẩm Imexpharm
11/07/2019
Ngày 08/07/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 59/2019/MWG ngày 03/07/2019 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
11/07/2019
Ngày 09/07/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 3324/CV-CTS.TC/2019 ngày 05/07/2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
11/07/2019
Ngày 9/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 80/2019/CV/NLG ngày 5/7/2019 của CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
10/07/2019
Ngày 02/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 57/VXSP ngày 02/7/2019 của CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang.
09/07/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo bao cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1817/KTTC ngày 24/6/2019 của CTCP Nam Việt