Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
16/09/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 306/2020/CV.VCSC ngày 20/8/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
16/09/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 425/2020/CV.VCSC ngày 25/8/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
11/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN0 nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 94-20/Bc-ĐT ngày 04/09/2020 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
10/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo Báo cáo số 069.20/PAN-CV ngày 31/8/2020 của CTCP Tập đoàn PAN (mã CK: PAN – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
09/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo báo cáo số 61/2020/DRH/BC ngày 01/09/2020 của CTCP DRH Holdings
07/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch số 03/BC/HVC ngày 25/08/2020 của CTCP Đầu tư và Công hệ HVC (mã CK: HVH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
28/08/2020
Ngày 20/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 02-2020/BC-GAC ngày 19/8/2020 của CTCP Gỗ An Cường. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Gỗ An Cường
26/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 150/DVTHDK-KTNB ngày 29/6/2020 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán PET, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).
26/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo nội dung báo cáo giao dịch số 100/2020/BC-GIL ngày 04/08/2020 của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã chứng khoán: GIL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh)
26/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành