Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
18/02/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 50/2020/BC-UBCK ngày 07/02/2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED).
14/02/2020
Ngày 6/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 068/2020/DRH/BC ngày 05/02/2020 của CTCP DRH Holdings
11/02/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo ngày 13/1/2020 của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
10/02/2020
Ngày 05/02/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 58/BC-MB-HĐQT ngày 04/02/2020 của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
06/02/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo Công văn số 8059/BC-HC ngày 25/12/2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã chứng khoán CAV, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM).
06/02/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo số 150120/BCKQ-HAR ngày 15/01/2020 của CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán HAR, niêm yết tại Sở GDCK. TP HCM).
04/02/2020
Ngày 20/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 01/2020/BC-CTXKTS ngày 13/1/2020 của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.
17/01/2020
Ngày 14/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 17/BC-HWS ngày 09/01/2020 của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế
17/01/2020
Ngày 13/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo có kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 18/BC-NVC ngày 09/01/2020 của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương Navetco
17/01/2020
Ngày 14/01/2020 Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 58/2020/CV-HDBanhk ngày 13/01/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh