Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
16/09/2019
Ngày 09/09/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 376/IMP ngày 04/09/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
13/09/2019
Ngày 28/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 126/2019/CV-TGĐ-ĐT ngày 27/8/2019 của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương
06/09/2019
Ngày 28/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 3491/TCTCHKVN-BTK ngày 27/8/2019 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP
04/09/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch số 0228/2019/CV-TCKT ngày 27/8/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR).
03/09/2019
Ngày 29/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 19-19/VJC-CBTT ngày 26/8/2019 của CTCP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
03/09/2019
Ngày 28/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 4263/CV-CTS.TC/2019 ngày 26/08/2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
29/08/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nội dung tại báo cáo số 01A/TTCBH ngày 12/8/2019 của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa
29/08/2019
Ngày 26/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động theo Báo cáo giao dịch số 27/BC-VLXD ngày 21/8/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa. Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/NQ-HĐQT ngày 21/8/2019 và các quy định của pháp luật.
29/08/2019
Ngày 23/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo Báo cáo số 71/2019/SAVINA-VP ngày 15/08/2019 của CTCP Sách Việt Nam
28/08/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 359/19/S3-TCKT ngày 15/8/2019 của Công ty cổ phần Sông Ba (Mã chứng khoán: SBA; Niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).