Skip to content
ssc.gov.vn
Thị trường chứng khoán phái sinh
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”
13/03/2014

  Nhằm từng bước hoàn chỉnh cấu trúc TTCK theo Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở “Đề án xây dựng và phát triển TTCK phái sinh Việt Nam”, ngày 11/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án (Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2014).

  Tại Quyết định 366/QĐ-TTg, các nội dung chủ yếu của Đề án đã được phê duyệt: Quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu xây dựng TTCK phái sinh; Phương án xây dựng TTCK phái sinh; Lộ trình phát triển và việc tổ chức thực hiện. Theo đó, chủ trương của Chính phủ là không để TTCK phái sinh tự do hình thành và hoạt động tự phát mà xây dựng TTCK phái sinh theo mô hình tập trung ngay từ đầu, thống nhất dưới sự quản lý của Nhà nước. Phát triển TTCK phái sinh được triển khai theo một lộ trình cụ thể, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với sự phát triển của TTCK nói chung và nhu cầu thị trường. Trong thời gian đầu, tổ chức giao dịch các Hợp đồng tương lai, Hợp đồng quyền chọn dựa trên chỉ số thị trường chứng khoán, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu niêm yết. Về dài hạn, tổ chức giao dịch các công cụ phái sinh dựa trên các tài sản cơ sở theo thông lệ quốc tế như hợp đồng tương lai tiền tệ và hàng hóa.

  Việc tổ chức TTCK phái sinh gắn liền với quá trình tái cấu trúc TTCK, hợp nhất hai SGDCK hiện nay là SGDCK Hà Nội và SGDCK TPHCM để thành lập SGDCK Việt Nam. Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ là một bộ phận trong SGDCK Việt Nam. Trung tâm thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh được tổ chức tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, thực hiện chức năng thanh toán bù trừ cho các giao dịch chứng khoán phái sinh. Thành viên trên TTCK phái sinh bao gồm cả công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện. Trong đó, ngân hàng thương mại được phép giao dịch và thanh toán cho các chứng khoán phái sinh trên trái phiếu. UBCKNN là cơ quan quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động trên TTCK phái sinh.

(UBCKNN)

Các tin khác