Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/10/2020 của Ông Đặng Văn Long thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10.
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/10/2020 của Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10.
19/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo báo cáo ngày 08/10/2020 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX)
07/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Bắc Nà (Mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
07/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) của CTCP Tập đoàn PAN
07/10/2020
Ngày 25/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT) của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
10/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (Mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty)
16/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10 (mã chứng khoán: L10, niêm yết tại SGDCK Tp. HCM) của ông Đặng Văn Long theo nội dung Báo cáo ngày 15/4/2020.
11/02/2020
Ngày 7/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 6/2/2020 của CTCP VBIC Hòa Bình đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã CK: HBW tại UPCOM).
13/01/2020
Ngày 08/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng