Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Thien Viet Assets Management Joint Stock Company
TVAM

Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

08. 62992090
08. 62992088
tunta@tvam.vn
www.tvam.vn
25,000,000,000
Hoạt động

- Bà Nguyễn Thanh Thảo, Chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Bà Nguyễn Thanh Thảo, Chủ tịch HÐQT
- Bà Bùi Thị Kim Oanh, Thành viên HÐQT
- Ông Lê Quang Tiến, Thành viên HÐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Lê Thị Hồng Nga, Nhân viên KSNB
- Bà Ngô Thị Như Diễm, Nhân viên KSNB

Ban điều hành:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Pham Thị Thu Hằng, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Trần Phạm Quỳnh Như, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Đinh Như Đức Thiện, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường