Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Thien Viet Assets Management Joint Stock Company
TVAM

Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

028. 62992090
028. 62992088
tunta@tvam.vn
www.tvam.vn
125.000.000.000
Hoạt động

- Bà Nguyễn Thanh Thảo, Chủ tịch HÐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường