Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
PVI ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
PVI AM

Tầng 25 Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

(84 - 24) 3256 5555
(84 - 24) 3256 5565
minhnn1@pviam.com.vn
www.pviam.com.vn
50,000,000,000
Hoạt động

- Ông Phùng Tuấn Kiên, Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Quốc Bình, Tổng Giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường