Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
PHFM

Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

028 5413 7991
phfm@phfm.vn
www.phfm.vn
39,000,000,000
Hoạt động

- Ông Albert Kwang - Chin Ting, Chủ tịch HÐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường