Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors
Leadvisors Capital Management Company
Leadvisors Capital Management

Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

024 37836089
024 37836079
contact@pamco.com.vn
www.fund.leadvisors.com
35,000,000,000
Hoạt động

Ông Phạm Quang Trung, Tổng Giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường