Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương
Pacific Asset Management Company
PAMCO

Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18-4, Số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

04 37836089
04 37836079
contact@pamco.com.vn
www.pamco.com.vn
35,000,000,000
Hoạt động
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường