Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL
PAVO CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
PCAM JSC

Tầng 5, Số 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

028 3820 8833
028 3825 8162
info@pcam.com.vn
www.pcam.com.vn
50,000,000,000
Hoạt động

Ông Beat Hans Wafler, Chủ tịch HÐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường