Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL
PAVO CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
PCAM JSC

Lầu 17, Tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

028 3820 8833
028 3825 8162
info@pcam.com.vn
www.pcam.com.vn
50,000,000,000
Hoạt động

Ban lãnh đạo:
- Ông PHÙNG THIÊN PHƯỚC, Thành viên HÐQT

Ban kiểm soát:
- Bà PHẠM THỊ HOÀI THƠ, Trưởng ban kiểm soát
- Ông LÊ MINH NAM, Thành viên ban kiểm soát
- Ông NGUYỄN MINH ĐỨC, Thành viên ban kiểm soát
- Bà NGÔ THỊ THÚY HÀ, Trưởng bộ phận KSNB
- Bà NGUYỄN THỊ THÚY VÂN, Nhân viên KSNB

Ban điều hành:
- Bà NGUYỄN TRÚC LINH, Tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường