Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt
VIET WEALTH FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
VFW

Tầng 2, số 1 Phố Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

04. 3 936 7500
04. 3 936 7503
info@lvc.com.vn
www.lvc.com.vn
25,000,000,000
Kiểm soát đặc biệt

Ban điều hành:
- Ông Nguyen Quang Vinh, Tổng giám đốc
- Bà Phạm Hoài Thanh , Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Lê Ngọc Dương, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Lê Vũ Hà , Phó trưởng phòng/bộ phận

Ban kiểm soát:
- Bà Ngô Thị Vân, Nhân viên KSNB

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường