Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt
VIET WEALTH FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
VFW

Tầng 2, số 1 Phố Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

024. 3 936 7500
024. 3 936 7503
info@lvc.com.vn
www.lvc.com.vn
25,000,000,000
Đình chỉ hoạt động

Ông Nguyễn Hữu Chương, Chủ tịch HĐQT
 

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường