Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM
Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM
BVIM fund management joint stock company
BVIM

Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

024.36360333
024.36332065
cbtt@bvim.com.vn
www.bvim.com.vn
25,000,000,000
Hoạt động

- Ông Lê Xuân Tiến, Tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường