Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
ASEAN SECURITIES CORPORATION
ASEAN SECURITIES

Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 6 275 3844
(84-4) 6 275 3816
ckdna@aseansc.com.vn
https://www.aseansc.com.vn
1,000,000,000,000
Hoạt động

- Bà Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT

- Bà Lê Thị Thanh Bình, Người CBTT
- Email dùng CBTT: ckdna@aseansc.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Bà Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên, Ủy viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Cao Thanh Hương, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Minh Phượng, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Út, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Bà Lê Thị Thanh Bình, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Hoàng Phương, Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Hoàng Tân, Phó Tổng giám đốc
- Ông Mai Hoàng Long, Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 11 Tòa nhà số 78-80 Đường Cách mạng tháng 8 , phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
61/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường