Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam
PVcomBank Fund Management JSC
PVCB Capital

Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, Số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.3974.7088
024.397.47014
contact@pvcomcapital.com.vn
www.pvcomcapital.com.vn
100,000,000,000
Hoạt động

- Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường