Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam
PVcomBank Fund Management JSC
PVCB Capital

Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, Số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

024.3974.7088
024.397.47014
contact@pvcomcapital.com.vn
www.pvcomcapital.com.vn
100,000,000,000
Hoạt động

- Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HÐQT
- Bà Hồ Việt Hà, Thành viên HÐQT
- Bà Trần Thị Thủy, Thành viên HÐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Kim Tân, Trưởng ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Lợi, Thành viên ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Vân, Trưởng bộ phận KSNB

Ban điều hành:
- Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Hồ Nga, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Đỗ Thị Kim Cúc, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Nguyễn Quỳnh Lâm, Phó trưởng phòng/bộ phận
- Bà Đinh Thị Kim Phượng, Phó trưởng phòng/bộ phận
- Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường