Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty cổ phần chứng khoán BOS
Công ty cổ phần chứng khoán BOS
BOS Securities Corporation
BOS

Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

(84-24) 39 368 366
(84-24) 39 368 377
http://bos.vn
969,225,090,000
HNX
ART
Hoạt động

- Bà Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh, Người CBTT
- Email dùng CBTT: contact@artexsc.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Bà Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT
- Ông Chu Tiến Vương, Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Thành viên HĐQT
- Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Thành viên HĐQT
- Bà Tống Hải Ninh, Thành viên HĐQT
- Ông Chu Tiến Vương, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Bá Nguyên, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Ông NGUYỄN ĐĂNG VỤ, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông PHẠM ANH DŨNG, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc
- Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Gian phòng số 2 tầng 18 tòa nhà Saigon Centre Giai đoạn 2 số 65 Lê Lợi phường Bến Nghé quận 1 Tp Hồ Chí Minh., Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh
32/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường