Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty cổ phần Chứng khoán ASC
Công ty cổ phần Chứng khoán ASC
ASC Securities Corporation
ASC

Tầng 5A Tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

028.38258156
028.38248655
info@asias.com.vn
www.ascs.com.vn
56,000,000,000
Hoạt động

- Bà Huỳnh Thị Dương Thiện, Người CBTT
- Email dùng CBTT: thien.huynh@asias.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Ông NGUYỄN CÔNG TUẤN, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thanh Huyền, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiên Phong, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thanh Duyên, Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Hà Đức Cường, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Trang, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Phương Anh, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đào Ngọc Tú Anh, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Nguyễn Hà Quỳnh, Tổng Giám đốc
- Ông Phan Vũ Tuấn, Thành viên Ban Tổng giám đốc

- Tư vấn đầu tư chứng khoán
04/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường