Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Securities Joint Stock Company
VCSC

Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco - số 2 Hải Triều và Tầng 3 Tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Q.1, Hồ Chí Minh

08.39143588
08.39143209
1,629,998,900,000
Hoạt động

- Ông Tô Hải, Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc

- Ông Đinh Quang Hoàn, Người CBTT
- Email dùng CBTT: congbothongtin@vcsc.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Richard Lê Minh, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Bảo, Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quyết Thắng, Thành viên HĐQT
- Ông Tô Hải, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Phạm Anh Tú, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Hàn Anh Khoa, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó Tổng giám đốc
- Ông Đinh Quang Hoàn, Phó Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6 toà nhà số 109 Phố Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt - Phòng Giao Dịch Pasteur: Tầng 8 Phòng 802-803-804 Toà Nhà Sailing Tower 111A Pasteur, Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh
- Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ: Tầng 6 toà nhà Artex Sài Gòn số 236-238 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Q.1, Hồ Chí Minh
76/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường