Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
CV Securities Joint Stock Company
CVS

Tầng 11, Trung tâm thương mại Deaha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(024)33770099
(024)32000247
online@cvs.vn
https://cvs.vn
90,000,000,000
Hoạt động

- Ông Jia Minghui, Chủ tịch HĐQT

- Ông Đinh Thế Lợi, Tổng Giám đốc,Người CBTT
- Email dùng CBTT: info@hobase.vn

Hội đồng quản trị:
- Ông Hoàng Việt Duy, Chủ tịch HĐQT
- Ông Jia Minghui, Chủ tịch HĐQT
- Ông Jiang Wen, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Diệp Dậu Hùng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Kim Hậu, Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Vũ, Thành viên HĐQT

Ban điều hành:
- Ông Nguyễn Kim Hậu, Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Thế Lợi, Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Thúy Hà, Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc
- Ông Quách Văn Long, Phó Tổng giám đốc
- Ông Diệp Dậu Hùng, Thành viên Ban Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Hưng Long, Thành viên Ban Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Công ty Cổ phần Chứng khoán CV - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 6-7 Tòa nhà Me Linh Point Tower Số 2 Ngô Đức Kế quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh
71/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường