Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Bao Viet Securities Joint Stock Company
BVSC

Tầng 1, 4 và 7, Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 39288080
024 39289888
info-bvsc@baoviet.com.vn
www.bvsc.com.vn
722,339,370,000
HNX
BVS
Hoạt động

- Ông Nhữ Đình Hòa, Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc,Người CBTT

- Ông Nhữ Đình Hòa, Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc,Người CBTT
- Email dùng CBTT: baocao-bvsc@baoviet.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Nam, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Hưng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên HĐQT
- Ông Nhữ Đình Hòa, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Hoàng Giang Bình, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Nhữ Đình Hòa, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 8 Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt 233 Đồng Khởi, Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh
- Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong: Tầng 1 và 2 số 174 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Phòng Giao dịch Láng Hạ: Tầng 12 tòa nhà 14 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- PGD 233 Đồng Khởi: Tầng trệt Tòa nhà Bảo Việt 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh
- PGD Nguyễn Công Trứ: 11 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Q.1, Hồ Chí Minh
- PGD Cao Thắng: 90 Cao Thắng, 4, 3, Hồ Chí Minh
- PGD Thanh Xuân: Tầng 10 Tòa nhà Hapulico số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- PGD Số 1: 94 Bà Triệu, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- PGD Trụ sở chính: 08 phố Lê Thái Tổ, Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
03/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường