Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
AMBER FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
AMBER CAPITAL

Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

024 39386222
02439381222
info@afm.com.vn
afm.com.vn
50,000,000,000
Hoạt động

Ông Lê Mạnh Linh, Chủ tịch HÐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường