Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
AMBER FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
AMBER CAPITAL

Tầng 9A, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

024 39386222
02439381222
afm@afm.com.vn
afm.com.vn
50,000,000,000
Hoạt động

- Ông Trần Anh Thắng, Chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Ông Trần Anh Thắng, Chủ tịch HÐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Nghiêm Khắc Đạt, Trưởng bộ phận KSNB
- Ông Trần Duy Hưng, Nhân viên KSNB

Ban điều hành:
- Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Tổng giám đốc
- Bà Doãn Hồ Lan, Phó tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường