Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
Lotus Capital Incorporation
Lotus Capital

Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa 41, tòa nhà C5 D'Capitale 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

02435370909
0243 2222754
info@lotuscapital.vn
www.lotuscapital.vn
25,000,000,000
Hoạt động

- Ông Cao Hoài Thanh, Tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường