Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam
INTELLECTUAL VIETNAM ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
IVAM

Tầng 6, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

04 3772 8369
04 37728370
info@ivam.vn
www.ivam.vn
70,000,000,000
Hoạt động

- Ông Nguyễn Hải Châu, Phó chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Ông Nguyễn Hải Châu, Phó chủ tịch HÐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Hoang Xuan Quang, Nhân viên KSNB

Ban điều hành:
- Ông Lê Tiến Đông, Tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường