Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Sai Gon – Ha Noi Fund Management Joint Stock Company
SHF

Tầng 7, Tòa nhà 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

04 39345599
04 39349898
info@shf.com.vn
http://vietnam.shf.com.vn
60,000,000,000
Hoạt động

- Ông Tran Minh Hoang, Tổng giám đốc/Giám đốc

Ban điều hành:
- Ông Tran Minh Hoang, Tổng giám đốc/Giám đốc
- Ông Nguyen Ngoc Nghi, Phó tổng giám đốc/Phó giám đốc
- Bà Nguyen Dieu Trinh, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Luu Nguyen Chi Nhan, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Nguyen Thai ha, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Nguyen Viet Hai, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Lai Thi Tuyet, Phó trưởng phòng/bộ phận
- Bà Tran Thi Bich Ngoc, Phó trưởng phòng/bộ phận
- Bà Vu Thi Thanh, Phó trưởng phòng/bộ phận

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường