Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Sai Gon – Ha Noi Fund Management Joint Stock Company
SHF

Tầng 7, Tòa nhà 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

04 39345599
04 39349898
info@shf.com.vn
http://vietnam.shf.com.vn
60,000,000,000
Thu hồi giấy phép

Ông Trần Minh Hoàng, Tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường