Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn
SAIGON FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
SAIGON CAPITAL

Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

1900633317
02473000699
admin@saigoncapital.com.vn
www.saigoncapital.com.vn
43,800,000,000
Hoạt động

- Bà Lê Thu Minh, Tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường