Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn
SAIGON FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
SAIGON CAPITAL

Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

08.3820 2131
08.3820 2132
admin@saigoncapital.com.vn
www.saigoncapital.com.vn
43,800,000,000
Hoạt động

- Bà Lê Thu Minh, Tổng giám đốc

Ban điều hành:
- Bà Lê Thu Minh, Tổng giám đốc

Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Nhân viên KSNB

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường