Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
APG

Tầng 5, tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

024.39410277
024.39410323
http://www.apsi.vn
731,553,060,000
HOSE
APG
Hoạt động

- Ông Trần Thiên Hà, Phó Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

- Ông Lương Thành Trung, Người CBTT
- Email dùng CBTT: trunglt@apsi.vn

Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thiên Hà, Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phương, Thành viên HĐQT
- Bà Phùng Thị Minh Phúc, Thành viên HĐQT
- Ông Mai Thanh Phương, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hạnh, Thành viên HĐQT
- Ông Võ Quý Lâm, Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Quốc Thắng, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Lê Thị Mai Hòa, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Tâm, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Trần Thiên Hà, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
71/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường