Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS
AIS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
AIS

Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, P. Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội

024. 35683555
024. 32121615
915,000,000,000
Hoạt động

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, Chủ tịch HĐQT,Người CBTT

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, Chủ tịch HĐQT,Người CBTT
- Email dùng CBTT: info@aisec.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Việt, Thành viên HĐQT
- Ông Trần Tiến Thăng, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Trần Thị Lệ Thùy, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Châu Ngọc Dung, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Hà Anh, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Trần Tiến Thăng, Tổng Giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
39/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường