Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM)
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM)
FIDES (VIETNAM) FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
FIDES CAPITAL

Phòng 1504, tầng 15, tòa nhà Mplaza, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

028 3822 2621
www.fidesvn.com
37,000,000,000
Hoạt động

Ông Kim Kwang Hyuk, Tổng giám đốc

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường