Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế
Internation Fund Management Joint Stock Company
IFMC

Tầng 7, tòa nhà 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, HN

04. 39378125
www.afmc.vn
25,000,000,000
Hoạt động

Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HÐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường