Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis
Genesis Fund Management Joint Stock Company
GFM

Tầng 27 toà nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh ( Ngọc Khánh Plaza) số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

0243.2121616
024.37669419
info@genesisfund.com.vn
genesisfund.com.vn
40,000,000,000
Hoạt động

- Ông Vũ Quang Vịnh, Chủ tịch HĐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường