Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
Tay Ho ICC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (13/04/2017)

Người có liên quan đến Cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ là ông Lê Văn Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường