Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
PPI: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Ông Trần Đình Phong)
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (10/04/2017)

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Ông Trần Đình Phong). 

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường