Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VIB: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến cổ đông nội bộ (ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc)
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (23/03/2017)

Người liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam là bà Ngô Minh Hiền, vợ ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường