Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (20/02/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường