Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HHC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu - 2017.02.02 TB37_Ngay DK cuoi t.hien quyen tra co tuc dot 2 2016
CTCP Bánh kẹo Hải Hà (04/02/2017)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2016
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường