Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Châu Anh Tuấn)
Công Ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (23/12/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Châu Anh Tuấn).

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường