Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
Tay Ho ICC: Thông báo giao dịch của tổ chức có liên quan và của người nội bộ
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (27/10/2016)

Thông báo giao dịch của tổ chức có liên quan (CTNHH MTV Le & Partners) và của người nội bộ (ông Lê Quang Phúc).

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường