Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
Tay Ho ICC: Báo cáo kết quả giao dịch của 04 cá nhân là người nội bộ và người có liên quan
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (27/09/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch của 04 cá nhân là người nội bộ và người có liên quan (Nguyễn Thị Hà Phương, Trần Minh Thu, Trần Thị Minh Hồng, Nguyễn Thị Thoa).

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường