Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HBD: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (06/09/2016)

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố bổ nhiệm bà Mai Hương giữ chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 6/9/2016.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường