Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HPB: Nghị quyết HĐQT ngày 16/5/2016
Công ty Cổ phần Bao Bì PP (18/05/2016)

Công ty Cổ phần Bao Bì PP công bố Nghị quyết HĐQT ngày 16/5/2016.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường