Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
CSDL Công ty trên thị trường chứng khoán
Tìm kiếm dữ liệu công ty
Danh sách công ty
STT
Tên công ty
Website
Vốn điều lệ (VNĐ)
Tình trạng hoạt động
1CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)www.uobam.com.vn92,000,000,000Hoạt động
2Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nộihttp://vietnam.shf.com.vn60,000,000,000Thu hồi giấy phép
3Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Senwww.lotuscapital.vn25,000,000,000Hoạt động
4Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amberafm.com.vn50,000,000,000Hoạt động
5Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIMwww.bvim.com.vn25,000,000,000Hoạt động
6CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM)www.fidesvn.com37,000,000,000Hoạt động
7Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesisgenesisfund.com.vn40,000,000,000Hoạt động
8Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lựcwww.unicap.com.vn100,000,000,000Hoạt động
9Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thươngwww.techcomcapital.com.vn44,943,820,000Hoạt động
10Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Leadvisorswww.fund.leadvisors.com35,000,000,000Hoạt động
11Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việtwww.lvc.com.vn25,000,000,000Đình chỉ hoạt động
12Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt namwww.pvcomcapital.com.vn100,000,000,000Hoạt động
13CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITALwww.pcam.com.vn50,000,000,000Hoạt động
14Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưngwww.phfm.vn39,000,000,000Hoạt động
15Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVIwww.pviam.com.vn50,000,000,000Hoạt động
16Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tếwww.afmc.vn25,000,000,000Hoạt động
17Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gònwww.saigoncapital.com.vn43,800,000,000Hoạt động
18Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việtwww.tvam.vn125.000.000.000Hoạt động
19Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Namwww.ivam.vn116,000,000,000Hoạt động
20Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tân Việtwww.tvmfl.com25,000,000,000Hoạt động
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường