Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
CSDL CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Tìm kiếm dữ liệu công ty
Danh sách công ty
STT
Tên công ty
Website
Vốn điều lệ (VNĐ)
Tình trạng hoạt động
1CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK2,120,000,000,000Hoạt động
2Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS915,000,000,000Hoạt động
3Công ty Cổ phần Chứng khoán Alphawww.apsc.com.vn58,619,400,000Hoạt động
4Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình www.abs.vn397,000,000,000Hoạt động
5Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành41,000,000,000Hoạt động
6Công ty Cổ phần Chứng khoán APGhttp://www.apsi.vn731,553,060,000Hoạt động
7Công ty cổ phần Chứng khoán ASCwww.ascs.com.vn56,000,000,000Hoạt động
8Công ty Cổ phần Chứng khoán Aseanhttps://www.aseansc.com.vn1,000,000,000,000Hoạt động
9Công ty Cổ phần Chứng khoán Betawww.bsi.com.vn400,000,000,000Hoạt động
10Công ty cổ phần chứng khoán BOShttp://bos.vn969,225,090,000Hoạt động
11Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt1,629,998,900,000Hoạt động
12Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minhwww.bmsc.com.vn500,000,000,000Hoạt động
13Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việtwww.bvsc.com.vn722,339,370,000Hoạt động
14Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dươngwww.apec.com.vn390,000,000,000Hoạt động
15Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớnwww.cholonsc.com.vn90.000.000.000

Đã giải thể

16Công ty Cổ phần Chứng khoán CVhttps://cvs.vn90,000,000,000Hoạt động
17Công ty Cổ phần Chứng khoán Deltawww.rubse.com.vn40.000.000.000

Chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

18Công ty Cổ phần Chứng khoán DSCdnsc.com.vn60,000,000,000Hoạt động
19Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khíhttps://www.psi.vn593,418,000,000Hoạt động
20Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapitalecsc.com.vn200,000,000,000Hoạt động
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường