Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty đại chúng chưa niêm yết
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (19/04/2017)
Cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là ông Loic Michel Marc FAUSSIER, Phó Tổng Giám đốc thông báo giao dịch cổ phiếu.
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (13/04/2017)
Người có liên quan đến Cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ là ông Lê Văn Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (10/04/2017)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Tổng CTCP Bưu chính Viettel (07/04/2017)
Cổ đông nội bộ của Tổng CTCP Bưu chính Viettel là ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (03/04/2017)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (31/03/2017)
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp).
Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp (30/03/2017)
Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khóa Viêt - Tiệp là ông Trịnh Đức Nhân, Thành viên Ban kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (29/03/2017)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (28/03/2017)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (28/03/2017)
Cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc Tế là ông Loic Michel Marc Faussier báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (27/03/2017)
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (24/03/2017)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (23/03/2017)
Người liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam là bà Ngô Minh Hiền, vợ ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (22/03/2017)
Cổ đông nội bộ của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ là ông Bùi Đình Thành, Trưởng ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (22/03/2017)
Cổ đông nội bộ của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ là ông Nguyễn Ngọc Bình thông báo giao dịch cổ phiếu.
CTCP Xếp dỡ và dịch vụ cảng Sài Gòn (17/03/2017)
Công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2016
CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (17/03/2017)
Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 17/03/2017 về việc tổ chức Đại hội thường niên năm 2017 và thông báo số 21/2017/TB-DPHC ngày 17/03/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội.
Công ty cổ phần Bông Việt Nam (17/03/2017)
Công bố Thông tin ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2017
CTCP Xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm (17/03/2017)
Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm xin CBTT hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
CTCP Nước Thủ Dầu Một (17/03/2017)
Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ bất thường bằng văn bản về việc phát hành tăng vốn điều lệ
Trước12345...1423[28442]Sau
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường