Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty niêm yết tại HOSE
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (25/05/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Phát triển Nhà và Đô Thị IDICO là bà Nguyễn Thị Hồng, Thành viên Ban kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (17/04/2017)
Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động là Mekong Enterprise Fund II, Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (10/04/2017)
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Ông Trần Đình Phong).
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (10/04/2017)
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Ông Trần Đình Phong).
CTCP Đường Biên Hòa (10/04/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Đường Biên Hòa là ông Lê Đình Nghiêm, Giám đốc Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Trị An thông báo giao dịch cổ phiếu.
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (07/04/2017)
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Ông Trần Đình Phong).
CTCP Vạn Phát Hưng (29/03/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Vạn Phát Hưng là bà Trần Thu Oanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (28/03/2017)
Tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Thế giới Di động là Mekong Enterprise Fund II, Ltd báo cáo giao dịch cổ phiếu.
Công Ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (28/03/2017)
Cổ đông lớn của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương là ông Lê Quốc Hưng báo cáo thay đổi sở hữu.
CTCP GTNFOODS (24/03/2017)
Người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần GTNFOODS là bà Phạm Thị Thủy, vợ ông Trần Việt Thắng, Trưởng ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.
CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (23/03/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công là ông Lee Eun Hong, Thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
CTCP Sợi Thế Kỷ (23/03/2017)
Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ là ông Nguyễn Tự Lực, Trưởng ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.
CTCP Mía đường Lam Sơn (21/03/2017)
Cổ đông lớn của CTCP Mía đường Lam Sơn là CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn.
CTCP Container Việt Nam (17/03/2017)
Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty CP Container Việt Nam.
CTCP Đầu tư AMD Group (17/03/2017)
Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 04/2016/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
CTCP Đầu tư AMD Group (17/03/2017)
Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Điều lệ Công ty thông qua ngày 16/03/2017.
CTCP Thủy điện Thác Bà (17/03/2017)
Công bố thông tin về việc: miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Quyền - Tổng Giám đốc tham gia thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Trọng Hiền - thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 1732017.
CTCP Thủy điện Thác Bà (17/03/2017)
Công bố Báo cáo thường niên năm 2016
CTCP FPT (17/03/2017)
Thông báo về việc DHDCD thường niên 2017 của CTCP FPT
CTCP FPT (17/03/2017)
Công bố thông tin nghị quyết HDQT số 02.03-2017 của CTCP FPT
Trước12345...1372[27430]Sau
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường